Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Apel do Ministra Zdrowia

24.01.2012

W dniach od 24 stycznia do 24 lutego wydawnictwo Medycyna Praktyczna zbierało podpisy pod apelem do Ministra Zdrowia pod hasłem "Chcemy leczyć zgodnie z EBM, a nie ChPL". Pod naszym listem podpisało się 11 759 lekarzy, 293 samodzielnych pracowników nauki, 19 towarzystw naukowych i 4 organizacje zrzeszające lekarzy. Oto treść tego wezwania:

Szanowny Panie Ministrze!

W poczuciu odpowiedzialności za naszych pacjentów zwracamy się do Pana z prośbą o takie ukształtowanie aktów prawnych określających zasady refundacji, aby nasi chorzy mogli otrzymać najlepsze leczenie zgodnie z aktualną wiedzą, czyli oparte na zasadach Evidence Based Medicine (EBM), a ograniczony czas wizyty lekarskiej nie był przeznaczany na długotrwałe wyszukiwanie często się zmieniających informacji rejestracyjnych określanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) i ewentualnych wykazach wskazań pozarejestracyjnych.

Współczesna medycyna oparta jest na zasadach EBM, czyli na danych naukowych, doświadczeniu lekarza i preferencjach pacjenta. Dostarczane przez przemysł farmaceutyczny do Urzędu Rejestracji Leków dane rejestracyjne nie są ani głównym, ani najważniejszym źródłem wiedzy medycznej. Przeciwnie, często są one rozbieżne z wytycznymi międzynarodowych towarzystw lekarskich, opracowywanymi z najwyższą metodologiczną starannością. Obecne przepisy refundacyjne stawiają więc lekarza przed dylematem, czy leczyć optymalnie i wystawić receptę pełnopłatną, czy zastosować leczenie dla chorego tańsze, ale nieoptymalne w danej sytuacji klinicznej, co jest sprzeczne z interesem pacjenta, a lekarza może narazić na odpowiedzialność cywilną lub karną.

Powiązanie refundacji ze wskazaniami zawartymi w ChPL nakłada ponadto na lekarza obowiązki w praktyce niewykonalne. Niezależnie od fizycznej niemożności śledzenia setek stron ChPL, lekarz nie ma żadnej możliwości zapoznania się ze wszystkimi charakterystykami stosowanych leków, ponieważ w Polsce nie jest dostępna baza danych z aktualnymi opisami preparatów. Nawet baza charakterystyk udostępniona kilka dni temu na stronach Urzędu Rejestracji nie spełnia swego zadania, znajdują się tam bowiem charakterystyki leków nieaktualne oraz zawierające błędy. Urząd niestety nie prowadzi serwisu informującego o zmianach dokonywanych w rejestracjach - w praktyce zmusza to lekarzy do codziennego sprawdzania, czy nie wprowadzono zmian w jednej z około 2700 charakterystyk. Nie ma też sposobu określenia, która wersja charakterystyki obowiązywała w dniu wydania decyzji refundacyjnej. Co więcej, data wydania tej decyzji nie jest określona ani w obwieszczeniu, ani w innych dostępnych lekarzowi dokumentach.

Dodatkową trudność sprawiają rejestracje wskazań, a także innych istotnych danych, które są odmienne dla różnych preparatów zawierających tę samą substancję. Stwarza to dodatkowe problemy przy wystawianiu recept, a także utrudnia zamianę leku na jego tańszy odpowiednik, prawdopodobnie dając tym samym nieuzasadnioną przewagę najdroższym produktom oryginalnym i zwiększając koszty leczenia. Niejasne są także warunki odpowiedzialności lekarza w przypadku wypisania recepty z nazwą międzynarodową leku.

W związku z powyższym proponujemy: tymczasowo - zmianę treści obwieszczenia refundacyjnego, możliwą po podjęciu odpowiedniej decyzji przez Radę Przejrzystości, a docelowo - zmianę ustawy w takim zakresie, aby była zgodna z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która nakłada na lekarza obowiązek leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Jednocześnie przypominamy, że w razie nadmiernego wzrostu wydatków w danym obszarze terapeutycznym Ministerstwo zawsze może zawęzić refundację do wybranych wskazań - na zasadach obowiązujących już dla niektórych leków stosowanych przewlekle.

Zobacz, kto podpisał się pod apelem

Wiadomości

  • OIL w Gdańsku pomaga lekarzom w sporze z NFZ o recepty
    Pomagamy lekarzom się bronić, bo jeśli ktoś nowej umowy na wystawianie recept nie dostał, nie wiedział, że tę starą ktoś mu próbuje wypowiedzieć, to trudno, żeby zmieniał swoje działanie. A uprawnienia lekarzy i pacjentów się nie zmieniły - mówi mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
  • Apteki przestaną się bać częstej aktualizacji listy leków?
    Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki na obradach sejmowej komisji zdrowia zapowiedział, że w noweli ustawy refundacyjnej znajdzie się zapis, który zobowiąże NFZ do zwrotu aptekom "wartości leków refundowanych, które sprzedały po cenach obowiązujących na co najmniej dwóch obwieszczeniach refundacyjnych".
  • Refundacyjna pułapka
    W lutym resort zdrowia przesłał do Agencji Oceny Technologii Medycznej wniosek o usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych lenalidomidu w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej.