Co dalej z receptami? Zobacz wideo z konferencji

Co dalej z receptami? Zobacz wideo z konferencji
30.03.2012

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo z konferencji "Jak wystawiać recepty"Otwarcie

Terapia pomostowa 2012
prof. dr hab. med. Anetta Undas (Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II)

Empiryczna antybiotykoterapia – konieczność jej zastosowania
prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda (Katedra Mikrobiologii UJ CM)

Rozpoznanie, klasyfikacja i leczenie POChP w świetle nowych wytycznych GOLD
dr hab. med. Grażyna Bochenek (II Katedra chorób wewnętrznych UJ CMi)

Stosowanie leków poza wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego
dr n. prawn. Radosław Tymiński (Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa)

Pytania i odpowiedzi

Dyskusja panelowa

Dyskusja otwarta
Co dalej z receptami? Zobacz wideo z konferencji

Wiadomości

  • OIL w Gdańsku pomaga lekarzom w sporze z NFZ o recepty
    Pomagamy lekarzom się bronić, bo jeśli ktoś nowej umowy na wystawianie recept nie dostał, nie wiedział, że tę starą ktoś mu próbuje wypowiedzieć, to trudno, żeby zmieniał swoje działanie. A uprawnienia lekarzy i pacjentów się nie zmieniły - mówi mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
  • Apteki przestaną się bać częstej aktualizacji listy leków?
    Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki na obradach sejmowej komisji zdrowia zapowiedział, że w noweli ustawy refundacyjnej znajdzie się zapis, który zobowiąże NFZ do zwrotu aptekom "wartości leków refundowanych, które sprzedały po cenach obowiązujących na co najmniej dwóch obwieszczeniach refundacyjnych".
  • Refundacyjna pułapka
    W lutym resort zdrowia przesłał do Agencji Oceny Technologii Medycznej wniosek o usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych lenalidomidu w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej.