Refundacja okiem pacjenta

 • ChPL – czyli jak sięgnąć do kieszeni pacjenta

  Ustawa refundacyjna miała uporządkować dystrybucję leków i ograniczyć wydatki NFZ na ich refundację. Efekty te częściowo uzyskano, ograniczając jednak równocześnie pacjentom dostęp do leków refundowanych, za które częściej niż w zeszłym roku płacą pełną cenę, oraz grożąc lekarzom karami finansowymi za ich przepisywanie. Wszystkie propozycje naprawy tej sytuacji płynące ze strony lekarzy i pacjentów są przez ministerstwo zdrowia ignorowane.

 • Lekarza, który przepisuje refundowane leki, pilnuje się jak oka w głowie

  Dostęp do leków refundowanych jest ograniczony przez to, że bardzo trudno znaleźć lekarza, który bez wahania je wypisuje – mówi Piotr Piotrowski z „Porozumienia 1 czerwca”, stowarzyszenia skupiającego wiele organizacji pacjenckich.

Wiadomości

 • OIL w Gdańsku pomaga lekarzom w sporze z NFZ o recepty
  Pomagamy lekarzom się bronić, bo jeśli ktoś nowej umowy na wystawianie recept nie dostał, nie wiedział, że tę starą ktoś mu próbuje wypowiedzieć, to trudno, żeby zmieniał swoje działanie. A uprawnienia lekarzy i pacjentów się nie zmieniły - mówi mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
 • Apteki przestaną się bać częstej aktualizacji listy leków?
  Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki na obradach sejmowej komisji zdrowia zapowiedział, że w noweli ustawy refundacyjnej znajdzie się zapis, który zobowiąże NFZ do zwrotu aptekom "wartości leków refundowanych, które sprzedały po cenach obowiązujących na co najmniej dwóch obwieszczeniach refundacyjnych".
 • Refundacyjna pułapka
  W lutym resort zdrowia przesłał do Agencji Oceny Technologii Medycznej wniosek o usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych lenalidomidu w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej.