1. Jak powinna wyglądać nowa recepta?

1. Jak powinna wyglądać nowa recepta?
02.01.2013

Wzór nowej recepty przedstawiono na rysunku 1. Wzór nowej recepty na leki z kategorią dostępności Rpw przedstawiono na rysunku 2.

Recepta na leki refundowane nie może mieć mniej niż 200 mm długości i 90 mm szerokości, a przed danymi dotyczącymi przepisanych leków występuje adnotacja „Rp”. Natomiast recepta, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji, nie musi odpowiadać podanemu wzorowi.

Wątpliwości może budzić kwestia minimalnych wymiarów recepty, na której przepisano wyłącznie leki nierefundowane. Ministerstwo w uzasadnieniu publikowanym wraz z rozporządzeniem z 21 grudnia oraz w komunikacie do aptekarzy z 27 grudnia 2012 r. stwierdza, że również te recepty nie mogą mieć mniej niż 200 mm długości i 90 mm szerokości. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to pogląd pozaprawny, gdyż przepisy dotyczące wymiarów recept zawarte w rozporządzeniu z 21 grudnia 2012 r. odnoszą się wyłącznie do recept na leki refundowane oraz recept na leki z kategorią dostępności „Rpw”. Leki oznaczone w wykazie leków zarejestrowanych symbolem „Rpw” należy przepisywać na drukach zgodnych z wzorem przedstawionym na rysunku 2. Druki te muszą mieć nie mniej niż 200 mm długości i 90 mm szerokości, a przed danymi dotyczącymi przepisanych leków występuje adnotacja „Rpw”. Od 1 stycznia 2013 r. nie są już one różowe, lecz białe, nie są też drukami ścisłego zarachowania ani nie są wystawiane z kopią. Warto zwrócić uwagę na likwidację obowiązku wystawiania tych recept z kopią – wiąże się z tym konieczność ścisłego odnotowywania informacji o wystawieniu takiej recepty w dokumentacji pacjenta.

Podstawa prawna: § 9–11 r.r.l.

powrót do listy  czytaj dalej
1. Jak powinna wyglądać nowa recepta?

Wiadomości

  • OIL w Gdańsku pomaga lekarzom w sporze z NFZ o recepty
    Pomagamy lekarzom się bronić, bo jeśli ktoś nowej umowy na wystawianie recept nie dostał, nie wiedział, że tę starą ktoś mu próbuje wypowiedzieć, to trudno, żeby zmieniał swoje działanie. A uprawnienia lekarzy i pacjentów się nie zmieniły - mówi mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
  • Apteki przestaną się bać częstej aktualizacji listy leków?
    Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki na obradach sejmowej komisji zdrowia zapowiedział, że w noweli ustawy refundacyjnej znajdzie się zapis, który zobowiąże NFZ do zwrotu aptekom "wartości leków refundowanych, które sprzedały po cenach obowiązujących na co najmniej dwóch obwieszczeniach refundacyjnych".
  • Refundacyjna pułapka
    W lutym resort zdrowia przesłał do Agencji Oceny Technologii Medycznej wniosek o usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych lenalidomidu w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej.