Reumatolodzy o zmianach w refundacji

Reumatolodzy o zmianach w refundacji
05.07.2012

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne opublikowało komunikat dot. zmian w refundacji dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych obowiązujących od 1 lipca br. Oto jego treść:

W dniu 28 czerwca 2012 r. minister zdrowia wydał decyzję o objęciu refundacją leku metotreksat do stosowania podskórnego – preparat Metex, roztwór do wstrzykiwan w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml (obwieszczenie weszło w życie 1 lipca 2012 r.).

Obecna decyzja refundacyjna dotyczy lecznictwa otwartego tzn. umożliwia zakup leku przez pacjenta w aptece. Jest to ważny krok zmierzający do poprawy leczenia pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi w Polsce.

Dotychczas metotreksat do stosowania podskórnego refundowany był jedynie w reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów w ramach programów terapeutycznych, w których lek wydawany był pacjentowi bezpłatnie przez szpital realizujący program.

Zakres wskazań objętych refundacją dla preparatu Metex w lecznictwie otwartym został ograniczony do wskazań wymienionych w ChPL i w chorobach reumatycznych jest następujący:

 • czynne reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów
 • wielostawowe postacie ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne jest niewystarczająca
 • ciężkie łuszczycowe zapalenie stawów.

  Lek może być także stosowany w leczeniu ciężkiej, opornej na leczenie łuszczycy, w której nie uzyskano zadowalającej odpowiedzi po zastosowaniu fototerapii, terapii PUA i retinoidów.

  W dniu 22 czerwca 2012 r. w ramach konsultacji społecznych projektu obwieszczenia Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przesłało do ministra zdrowia stanowisko, w którym zwróciliśmy uwagę, że zgodnie z opinią Rady Przejrzystości zakres wskazań refundacyjnych dla metotreksatu do stosowania podskórnego powinien być taki sam jak dla preparatów do stosowania doustnego czyli rozszerzony na "choroby autoimmunizacyjne".

  Od 1 lipca 2012 r. refundacja preparatu Metex będzie obowiązywała w oparciu o dwie decyzje ministra zdrowia – w ramach programów lekowych – bezpłatnie (we wskazaniu RZS oraz MIZS) oraz w lecznictwie otwartym – ryczałt (wskazania zgodnie z ChPL).

  Brak rozszerzenia wskazań refundacyjnych dla preparatu Metex w lecznictwie otwartym na inne choroby autoimmunizacyjne ogranicza dostęp do w/w terapii pacjentom z zapaleniami naczyń w tym zapaleniem błony naczyniowe oka oraz z zapaleniem wielomięśniowym/skórnomieśniowym.

  Ponadto, co w obecnej sytuacji jest znacznie ważniejsze, zawężenie zakresu wskazań refundacyjnych do wymienionych w ChPL ogranicza dostęp do leczenia dzieciom z inną niż wielostawowa postacią MIZS - z postacią skąpostawową oraz pacjentom z chorobą Stilla.

  W obecnej sytuacji, kiedy funkcjonować będą dwa systemy refundacyjne dla preparatu Metex – otwarty oraz programy lekowe – dzieci ze skąpostawową postacią MIZS oraz z chorobą Stilla mogą nadal korzystać z refundacji w ramach programu lekowego leczenia RZS i MIZS o przebiegu agresywnym (obwieszczenie MZ – program lekowy: załącznik B.33). W tym przypadku ograniczenia dotyczące MIZS wynikające z ChPL nie obowiązują.

  Należy jednak pamiętać, że warunkiem kwalifikacji do programu lekowego jest wcześniejsza nietolerancja metotreksatu doustnego, natomiast refundacja w lecznictwie otwartym nie jest ograniczona wcześniejszym leczeniem metotreksatem doustnym.

  Z chwilą modyfikacji w/w programu lekowego polegającej na usunięciu z obwieszczenia preparatu Metex jako leku refundowanego w ramach programu powinno nastąpić odpowiednie rozszerzenie wskazań refundacyjnych w lecznictwie otwartym. Jest to niezbędny warunek zapewniający ciągłość leczenia gwarantowanego przez regulatora m.in. tej grupie pacjentów, która nabyła już prawo do leczenia w ramach programów.

  Ponadto decyzja o objęciu refundacją preparatu Metex w lecznictwie otwartym dotyczy 4 wielkości opakowań leku – 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml i 0,5 ml, co odpowiada dawkom 10 mg, 15 mg, 20 mg i 25 mg. Ordynacja innej dawki leku w lecznictwie otwartym nadal wiązałaby się ze 100% odpłatnością dla pacjentów ale z informacji uzyskanych od podmiotu odpowiedzialnego inne dawki preparatu w lecznictwie otwartym nie będą dostępne.

  Dr n med. Marcin Stajszczyk
  Przewodniczący
  Komisji ds. Polityki Zdrowotnej
  i Programów Terapeutycznych PTR
  Dr hab. Piotr Wiland, prof. nadzw.
  Prezes Zarządu Głównego PTR
   
   
 • Reumatolodzy o zmianach w refundacji

  Wiadomości

  • OIL w Gdańsku pomaga lekarzom w sporze z NFZ o recepty
   Pomagamy lekarzom się bronić, bo jeśli ktoś nowej umowy na wystawianie recept nie dostał, nie wiedział, że tę starą ktoś mu próbuje wypowiedzieć, to trudno, żeby zmieniał swoje działanie. A uprawnienia lekarzy i pacjentów się nie zmieniły - mówi mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
  • Apteki przestaną się bać częstej aktualizacji listy leków?
   Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki na obradach sejmowej komisji zdrowia zapowiedział, że w noweli ustawy refundacyjnej znajdzie się zapis, który zobowiąże NFZ do zwrotu aptekom "wartości leków refundowanych, które sprzedały po cenach obowiązujących na co najmniej dwóch obwieszczeniach refundacyjnych".
  • Refundacyjna pułapka
   W lutym resort zdrowia przesłał do Agencji Oceny Technologii Medycznej wniosek o usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych lenalidomidu w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej.